t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 4/25-4/29: Biomagnetism Training in New Jersey (New Jersey, United states) ẩn bài đăng này hiện

Biomagnetism and Beyond Training Seminar 2018 in English This training seminar will be given in English by Luis F. Garcia MD. All attendees will receive the a Certificate of Completion of the Biomagnetism course.
The class fee includes all 5 days of classes and two coffee breaks a day for all 5 days and 3 pairs of neodymium magnets.

Please visit : https://www.beyondbiomag.io/biomagnetism-training
  • có thể liên hệ người đăng tin này với những dịch vụ hoặc lợi ích thương mại khác

mã tin: 6433295026

đã đăng:

hay nhất [?]