t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích CTK 230 casio keybard USED - ₨2000 (Mahalaxmi Layout) ẩn bài đăng này hiện

số/tên kiểu: ctk 230
tạo/nhà sản xuất: casio
điều kiện: xuất sắc

Used 3/4 years old casio ctk 230 keyboard for sale. Available in good condition. For other details, pls contact via email

  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6505768123

đã đăng:

hay nhất [?]