t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Office assisstant needed (MS-Word & Internet) (Near Poornima Theatre) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: Good compensation, lunch on office expense provided.

Hi,

There's a job opening in our office for basic office work, like you would have to type letters, reply to emails, take calls sometimes etc.

Education & Skills required:
1. PUC
2. MS Office & general Internet knowledge.
3. Good typing skills

Preferably a lady.
If you have prior experience, it would be good.

Timings 10am to 5.30pm

Our office location is around Poornima theatre (Lalbagh road), Bengaluru - 560027.

Please send your CV with photo & aadhaar copy attached to hiện t.tin l.hệ
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6498327243

đã đăng:

hay nhất [?]