t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨1200 / 216m2 - Female roommate for a 1BHK (Bangalore) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

216m2 sẵn có th2 6

máy giặt/máy sấy trong nhà
có đồ đạc
ph. tắm riêng
phòng không riêng tư
sử dụng được xe lăn
nhà để xe

Hi, looking for a female roommate to share a 1BHK in Suncity apartment, Bellendur, Bangalore. The apartment complex is close to ECO space, embassy tech village etc..

The community is super safe and friendly. A maid and cook are already in place. 12,00/- rent per month inclusive of everything. The house is all set up, would prefer a clean freak.

You can check out the amenities here www.sun-city.in
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6486523437

đã đăng:

hay nhất [?]