t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨7700 PG For Men (Rajajinagar) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sẵn có th2 14

không có giặt ủi tại chỗ
có đồ đạc
kh.hút thuốc
nhà riêng
không có phòng tắm riêng
phòng không riêng tư
bãi đậu xe trên đường

PG for Men.
Are you looking for A good accommodation near your college or workplace?
A place:

1) Where you stay focused
2) Free from distraction
3) For intellectually uplifting discussions
4) Where you interact with brilliant intelectuals
5) Where you get perfect guidance from expert guides


Facilities:
1) Free coaching on effective self management
2) Free coaching on mantra meditation
3) Spacious & well furnished accommodation
4) Delicious vegetarian cuisine everyday
5) All amenity package - water, electricity, purified drinking water
6) Regulated lifestyle


Eligibility
Bachelors Between age 18 - 27 years
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6495972636

đã đăng:

hay nhất [?]