t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨4000 / 111m2 - SEARCHING A ROOMMATE AT ELECTRONIC CITY PHASE 1 (BANGALORE). (Bangalore) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6

111m2 sẵn có th2 4

máy giặt/máy sấy trong nhà
ph. tắm riêng
phòng riêng
nhà để xe

Prime location near HP, Infosys, velankani, BHEL... ...
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6484212772

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]