t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨8500 Single Room PGA for GIRLS in Jaya Nagar (1st Block) ẩn bài đăng này hiện

sẵn có th2 2

không có giặt ủi tại chỗ
có đồ đạc
kh.hút thuốc
căn hộ
không có phòng tắm riêng
phòng riêng
nhà để xe

Furnished Homely PGA for Girls available in Jaya Nagar - 1st Block.
Near Ashoka Pillar - On Ground Floor.
In a 3 Bedroom House - with 2 wheeler parking..
Kitchen provided with basic utensils & Gas for 'self cooking'
24 hrs Hot & Cold water. NO TIME RESTRICTIONS.
TV Fridge Individual Cot / Bed / Almirah. Wi-Fi.
Well ventilated & airy.
Calm / cool / Traffic free Residential Location.
3 mts walking distance from Main Roads / Bus stops.
Close proximity to Dairy circle / South end circle / Wilson garden / Lal bagh..
Rent Rs.8500 pm ON SINGLE OCCUPANCY BASIS - ( without food ).
Rent indicated includes all charges - including wifi.
Advance = 2 months' rent.
Contact: Mahendra Kumar ( AGENTS )
ph 98451 40822 / 99648 77650
"Our Consultation fee = 1/2 month's rent"
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6488549722

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]