t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨7000 / 300m2 - Single Room with Pantry (Indiranagar) ẩn bài đăng này hiện

300m2 sẵn có th5 18

có đồ đạc
căn hộ
ph. tắm riêng
phòng riêng

Well Ventilated Single room with Pantry and Attached toilet.
Bus Stop / Metro Station / ATM / Super market are close by.
Suitable for Bachelor. Single or Double occupancy. Separate entrance.
Very close to Indiranagar 80 ft road & CMH Road.
Safe , Secure & Silent place
Immediate occupancy 7.3.4.8.8.3.8.0.3.4 Babu
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6500845324

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]