t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích angular js vacancy at Bangalore (Bangalore) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 50000/- to 60000/ + incentive and perks

MEAN Stack Developer - AngularJS/Node.js (2-8 yrs)

We are looking for highly talented and motivated individuals with a genuine passion for web technologies, with good knowledge of MEAN Stack. (Mongo DB, Angular, Node, Express)

- Good Knowledge of Angular JS and Node JS.

- CSS, LESS/SASS, grunt would be a plus.

- Candidates shall be responsible for developing and maintaining high quality and scalable web-based application

- Write clean & well-designed code

- Troubleshoot, test and maintain the core product software to ensure, strong optimization and functionality

- Contribute in all phases of the development lifecycle Follow industry best practices
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6751099433

đã đăng:

hay nhất [?]