t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Best Training Center for Python (bangalore) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 5000

Candidates who are looking for long-term employment opportunities will get placed if they perform well during the training.
This is the best training program designed for BE/Btech/ME/Mtech/BCA/MCA/MBA/BCOM/MCOM students
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6499677151

đã đăng:

hay nhất [?]