t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Python and Perl programmer (kalyan nagar) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
lương thưởng: 50 thousand per month

Perl to Python conversion project require experience 2-5 years to work from Sniffer Search office .Please reply back with updated resume .Project starting from 22nd Feb.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6504494940

đã đăng:

hay nhất [?]