t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Web Dev (hyderabad) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 8$

Looking for a Developer with VB.net and jQuery skill set. You will be using Visual Studio and jQuery. You will have to debug and add to an existing Project. The timings for the work will be 4:30 am to 8:30 am . Pay up to $8 an hour based on how you perform. there will be about 20 to 30 hrs of work per week Remotely. I am an independent Developer trying to outsource my workload.Please only apply if the timings and compensation will work for you. Please no companies.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6639964598

đã đăng:

hay nhất [?]