t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Work from Home for US(Remote) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
lương thưởng: TBD

Need a large number of people for a marketing agency based in US to work remotely.

Long time position if selected!

Requirements : Internet, Basic computing knowledge!

We are looking for honest, and trustworthy VA's and newbies are also welcomed!

Contact us through mail ! We'll take it from there!

Cheers.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6633466913

đã đăng:

hay nhất [?]