t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 500m2 - Furnished 1 room kitchen no brokerage 11000 p.m.Manyata tech park (BANASWADI HORAMAVU MAIN ROAD K R PURAM) ẩn bài đăng này hiện

500m2

căn hộ

Furnished 1 room kitchen available for Rs.11,000 p.m. with 3 months rent as refundable deposit.
Furnished 1 bedroom hall kitchens starting Rs.12000 p.m. with 3 months rent as refundable deposit.
No brokerage - fully furnished with TV,Fridge,bed,wardrobe,geysers,fans etc
In gated society - completely independent apartments
Walkable to coffee shops,hospitals,ATMs,super markets & schoold
Very close to Manyata Tech Park,RMZ Infinity,KR Puram,Old Madras Road
Beautiful building - walkable from ring road.
Contact owner 9880857989

- No Brokerage -furnished 1 BHk/1 RK avialble-Banaswadi-11000pm
- Furnished 1 room kitchen no brokerage 11000 p.m.Manyata tech park
- Apartment for rent-banaswadi-no brokerage-short/long term-11000pm
- Banaswadi-,aytata tech park-1 bhk/1 Rk for rent- ownmer post
-
  • có thể liên hệ người đăng tin này với những dịch vụ hoặc lợi ích thương mại khác

mã tin: 6743626668

đã đăng:

hay nhất [?]