t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Ebook experts for Long term work ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: TBD

I am looking to hire writers who have experience in writing great quality e-books. If you think you can provide good quality work and adhere to the deadlines, please get in touch as soon as possible. Content should be of high quality, unique and pass copyscape test.
Long term work guaranteed.
Rate offered is INR130/500 words

Happy Bidding!
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6501020123

đã đăng:

hay nhất [?]